PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG

Là kênh “cảm biến xã hội” quan trọng không những giúp cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng xử lý những góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, mà còn đánh giá được kết quả xử lý cũng như công khai, minh bạch, tạo lòng tin trong Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến xây dựng đô thị thông minh...

   THÔNG BÁO MỚI
   DỊCH VỤ PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG: Người dân là chủ thể xây dựng đô thị thông minh
   DỊCH VỤ PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG: Người dân là chủ thể xây dựng đô thị thông minh

   Đắk Lắk trực tuyến - là kênh “cảm biến xã hội” quan trọng không những giúp cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng xử lý những góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, mà còn đánh giá được kết quả xử lý cũng như công khai, minh bạch, tạo lòng tin trong Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp,

   PHẢN ÁNH ĐƯỢC QUAN TÂM
   KẾT QUẢ XỬ LÝ
   TỶ LỆ HÀI LÒNG
   TỶ LỆ KHÔNG HÀI LÒNG
    Gửi phản ánh