DỊCH VỤ PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG: Người dân là chủ thể xây dựng đô thị thông minh

Cập nhật lúc: 06/06/2021