PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG

Là kênh “cảm biến xã hội” quan trọng không những giúp cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng xử lý những góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, mà còn đánh giá được kết quả xử lý cũng như công khai, minh bạch, tạo lòng tin trong Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến xây dựng đô thị thông minh...

   Tệp tin đính kèm

   Lưu ý:
   - Dung lượng tập tin tối đa: 50MB
   - Chỉ cho phép tập tin định dạng .jpg, .png, ,gif, .mp4, .webm
   - Chỉ cho phép tối đa 5 hình ảnh và 1 video

   Gửi phản ánh