Phấn đấu sớm đưa Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk đi vào hoạt động

Cập nhật lúc: 11/12/2020