Thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 02/10/2020