UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao vai trò của VNPT trong phát triển viễn thông, công nghệ thông tin

Cập nhật lúc: 03/03/2021