Triển khai xây dựng Trung tâm giám sát điều hành Đô thị thông minh (IOC) tỉnh

Cập nhật lúc: 06/03/2020